rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

 

Välkommen till Rogsta Socken                                                    fiskegubbe_foto_bengt_lilja

Rogsta är en kustsocken som har ett ankare i sitt sigill för att visa socknens betydelse för sjöfarten. Här finns också flera troliga medeltida hamnlägen. Arnön, Bålsön, kuggören och Bergön finns fortfarande kvar som välkända fiskehamnar, även om antalet aktiva fiskare är få.
Landhöjningen har gjort att medeltida hamnar har övergetts och flyttats till djupare vatten.
På medeltiden fanns det hamnar långt inne i socknen, bl.a vid Helgön i Norstafjärden.
Ett karaktäristiskt landmärke för sjöfarande är Hornslandet. Det är en halvö, som var kringfluten i slutet av järnåldern. Under medeltiden fanns här av allt att döma en välbesökt handels-och fiskehamn.

 

Rogsta socken har en levande jordbruksbygd med starka och aktiva lantbruk där mjölkkor blandas med tjur-, häst-, och fåruppfödning. Förutom socknens varierande och storslagna naturupplevelser efter Jungfrukustvägen finns flera intressanta mindre vägar att upptäcka med andra transportmedel än bil. Rogsta erbjuder även intressanta mindre företag med olika turistiska utbud. Lokalproducerad mat, hantverk, vackra trädgårdar m.m.

Korta fakta om Hudiksvall... Klicka här...            Vädret i Rogsta... Klicka här...   

på ROGSTA Allsångs

Här hitta du Hälsingebocken, hela Hälsinglands landskapsvapen...