rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

 

Vår hemsida......

 

Vi vill ha hjälp med att utforma den, få intresant material, bilder m. m.

Så att vår hemsida blir bra och till stor glädje för socknens utveckling.

 

Företagare, föreningar, församlingar och enskilda personer välkomna.

 

rogsta sockens intresseförening

 

 

 

 

 

För att komma i kontakt med oss: Vänligen sänd E-post till bengt.lilja(at)rogsta.se