rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

 

Rogsta Hembygdsförening program 2016 i Hembygdsgården

 

Midsommarafton den 24/6  klockan 15.00 dansar vi kring midsommarstången. Se föreningsnytt i HT.

Kvällen före midsommarafton klär vi stången klockan 18.00.

Godis till barnen.

Kaffe och lotteri.

Allsångskvällar är OBS: Nu SÖDAGAR den 24/7, och den 31/7, start klockan 16.00.

Med Olle Hillström och Lasse Bladin

Sockenkampen 4/8 kl 18.00 Rogsta Hembygdsgård

 

Hembygdsgårdens dag firar vi Söndagen den 7/8 klockan 12.00--15.00

 

Spelkvällar under hösten vi ses klockan 18.00

11/9

9/10

13/11

11/12

 

Julmarknad har vi den 26/11  Klockan 11.00--15.00

 

Julottekaffe har vi efter julottan klockan 07.00

 

I övrigt se föreningsnytt i HT.