rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

 


Stamnäs Lanthandel                      stamnäs_kylbil_foto_bengt_lilja
Stamnäs

Telefon 0650-744022, 744020           

Hemsida www.ica-stamnas.com 


Hölick Camping
Hölick

Telefon 0650-565032
Telefon Restaurang 0650-565055
info@naturaholick.se

Hemsida  www.naturaholick.se


Turistbyrån i Hudiksvall
0650-191 00

http://www.visitgladahudik.se/index.asp/id/30

 

Se mer på Hudiksvall.se

Hudiksvall.se

 folder.info_rogsta

 

-Att socknen utgörs av ca 22.900 hektar, därav 1.290 ha vatten, ca 70 sjöar och tjärnar över 1 ha och 18 vattendrag.

 

-Folkmängden var år 2000, 1454 invånare och i december 2005 lika många, 1.454.

 

-Vi har en levande landsbygd med ett antal större lantbruk som skapar ett öppet landskap.

 

-Det finns ett 30-tal företag som ger sysselsättning, hantverkare och restauranger.

 

-Det finns ett starkt föreningsliv i socknen.

 

-Vi har stora utvecklingsmöjligheter där nya och gamla entreprenörer finner stöd för sina idèer.

 

-Malsta skola, årsklass 1-6, daghem och föräldrakooperativ.

 

-Det finns villaområden, bostadslägenheter, servicehus och samlingslokaler.

 

-Det finns insjöbad på ett flertal platser t.ex. Håckstaviken och Långsjön.

 

-Det finns skoterleder, cykel- och kanotleder.

 

-Besök våra muséer vid Rogsta Hembygdsgåd och Arnön. Skolmuseum vid sockenstugan.

 

-Aktiva jaktområden.

 

-Kapell på Bergön, Hölick, Kuggörarna.                                                                

 

                                                                 

 

                                                               

 

 

   

Läs mer