rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

INGSTA KAPELL                                                ingsta_kapell_foto_bengt_lilja

 

Rogsta Babtistförsamling fyller 100 år 2009.

Rogsta Babtistförsamling bildades den 7 februari 1909 vid ett extra fösamlingsmöte

i Fiskeby kapell.

 

Det hade under en tid diskutrats om de medlemmar som bodde i Rogsta skulle begära

utträde från Hälsingtuna Baptistförsamling för att bilda en egen fösamling i Rogsta.

Så blev också fallet och vid församlingsmöte den 7 februari beviljades 65 personer utträde för att starta en ny Baptistförsamling i Rogsta.

Det har förekommit samlingar i Rogstabygden i olika hem sedan mitten av 1880-talet.

År 1898 hade beslut tagits att bilda en förening vid namn "Hopp och framgång u.p.a."

För att kunna bygga ett kapell och därigenom få större möjlighet att samlas och hålla möten.

Kapellet, Norsta kapell, kunde tas i bruk i början av 1900-talet, och det blev sedan nybildade

Rogsta Baptistförsamlings möteslokal.