rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

Rogsta socken intresseförenings verksamhetsidè.

Är enligt stadgarna, att bedriva landsbygdsutveckling i
Rogsta socken. Syftet är att länka samman olika åtgärder,
att utveckla bygdens ekonomi, och att verka för en gemensam
satsning i området.
Kompetens, erfarenhet och sakkunskap ger oss möjlighet till utveckling av lokalservice, landsbygdsturism och byautveckling.
 
 
Klicka här vår styrelse...

Här kan du läsa informationsbladet...om Rogsta.

.magasinet_rogsta_foto_bengt_lilja_

 

rogsta sockens intresseförening