rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

Vår styrelse...

Ordförande: Bengt Lilja 0703-277 920
Övriga ledamöter: Lennart Eriksson
Peter Weider
Björn Hådell
Anna-Lena Gustavsson
0650-74 40 22
0070-9801614
070-3656403
0650-56 00 19
Suppleanter: Göran Jonsson
Ingar Holmgvist

0650-56 23 24
Revisorer: Thord Löfgren
Toni Björklund
Suppleant: Stig Norberg
Valberedningen: Vakant

 

 

träd_foto_bengt_lilja