rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

Vår styrelse...

Ordförande:         Bengt Lilja

 

Kassör:                Vakant

Sekreterare:         Lennart Eriksson

 

Övriga ledamöter: Jan Bruus

 

Suppleanter:       Anund Pihlström

                         Anna-Lena Gustavsson

                         Ingvar Holmqvist

                         Björn Hådell

                         

 

Revisorer:           Thord Löfgren

                         Toni Björklund

Suppleant:          Stig Norberg

Valberedning:      Vakant

                         

 

0703-277 920

e-post bengt.lilja(a)rogsta.se

0650-744022

 

 

 

 

0650-560019

0650-562324

070-3656403

 

 

 

 

träd_foto_bengt_lilja