rogsta sigill

  rogsta_bild_1_foto_bengt.lilja

     Rogsta Socken Intresseförening

Hem Rogsta Hornslandet SE och GÖRA BO och ÄTA DJUR och NATUR LÄNKAR TURISTINFORMATION om oss  Kontakt På gång...

 

Vi  räddar skogens kulturminnen.

 

I  våra skogar finns mängder av minnen efter forna tiders levnad.

Det finns gravar från bronsåldern.

Rester av fäbodar som brukats för hundratals år sedan.

Vid bäckar finns rester av kvarnar o sågar.

Kol har tagits från våra skogar sedan 1500- talet, rester av milor och kolkojor finns det flera inom varje by.

Vi en grupp inom hembygdsföreningen arbetar ideellt med att inventera och märka ut dessa kulturminnen.

När Du vandrar i skogsmarken och läser på vår skylt att.  ” Här kolade Axel Andersson”  eller  ” Här malde Per Jonsson sitt korn”.  Sätt dej då på en stubbe och tänk på hur dessa män o kvinnor levde för ett till tvåhundra år sedan.

 

Här visar vi med foton rester efter gången verksamhet.  

 

kulturlämning_kylt

 

Sådana här skyltar kommer Du att möta

när du vandrar i skog och mark.

kolarkoja

Detta är rester efter en kolarkoja belägen vid Agtjärn.

Mot den stora stenen har en enkel murad eldstad funnits. Kolaren bodde i kojan under en till två månader vid resning av milan och sedan kolning och utrivning.

Allt arbete skedde mestadels under vintertid.

 

valvad_stenbro

Vid Sylta finns denna fina valvade stenbro.

Bron har använts för biltrafik in på 1960-talet. Det är viktigt att valvade broar och källare hålls rena från trädvegetation, trädens rötter bryter annars sönder valven så att de riskerar att rasa.