Om Rogsta Socken intresseförening


Rogsta socken intresseförening

Rogsta socken intresseförenings verksamhetsidé.

Är enligt stadgarna, att bedriva landsbygdsutveckling i Rogsta socken. Syftet är att länka samman olika åtgärder, att utveckla bygdens ekonomi, och att verka för en gemensam satsning i området.

Kompetens, erfarenhet och sakkunskap ger oss möjlighet till utveckling av lokalservice, landsbygdsturism och byautveckling.

Vår styrelse…

Ordförande:
Bengt Lilja (0703-277 920

Övriga ledamöter:
Lennart Eriksson (0650-74 40 22)
Peter Weider (070-9801614)
Björn Hådell (070-3656403)
Anna-Lena Gustavsson (0650-56 00 19)

Suppleanter:
Göran Jonsson
Ingar Holmqvist (0650-56 23 24)

Revisorer:
Thord Löfgren
Toni Björklund

Suppleant:
Stig Norberg

Valberedningen:
Vakant