Rogsta Socken Intresseförening kallar till årsmöte den 8 maj klockan 18.30

på Arnögården, Arnöviken!

Sedvanliga årsmöteshandlingar och information.

Styrelsen