Håckstavikens Fritidsförening

Värnar om ett aktivare Håcksta

Håckstavikens Fritidsförening

Vi är en förening med huvudsyfte att handha och förvalta badplatsen vid Håckstaviken samt vindskydd och skidspår.

Vi ordnar bland annat gratis grill-och sotarafton för medlemsfamiljer.

Badplats

Föreningen underhåller Håckstavikens badplats.

GPS:

Pimpelfiske

På vintrarna anordnar vi bland annat pimpeltävlingar.