Kuggören fiskehamn

En pärla vid hasvbandet

Kuggören fiskehamn

Kuggörarna Fiskehamn och sjöbodar.