Turistinformation

Välkommen att besöka det vackra Rogsta!

Turistinformation

Snabba fakta om Rogsta socken

 

 • Socknen utgörs av ca 22.900 hektar, därav 1.290 ha vatten, ca 70 sjöar och tjärnar över 1 ha och 18 vattendrag.
 • Folkmängden var år 2000, 1454 invånare och i december 2005 lika många, 1.454.
 • Vi har en levande landsbygd med ett antal större lantbruk som skapar ett öppet landskap.
 • Det finns ett 30-tal företag som ger sysselsättning, hantverkare och restauranger.
 • Det finns ett starkt föreningsliv i socknen.
 • Vi har stora utvecklingsmöjligheter där nya och gamla entreprenörer finner stöd för sina idèer.
 • Malsta skola, årsklass 1-6, daghem och föräldrakooperativ.
 • Det finns villaområden, bostadslägenheter, servicehus och samlingslokaler.
 • Det finns insjöbad på ett flertal platser t.ex. Håckstaviken och Långsjön.
 • Det finns skoterleder, cykel- och kanotleder.
 • Besök våra muséer vid Rogsta Hembygdsgåd och Arnön. Skolmuseum vid sockenstugan.
 • Aktiva jaktområden.
 • Kapell på Bergön, Hölick, Kuggörarna.

Mer information hittar du på Turistbyrån i Hudiksvall, tel: 0650-191 00