Hornslandet

En pärla vid Hälsingekusten

Hornslandet

Ekopark Hornslandet är en halvö i Hudiksvalls kommun, med en säregen och värdefull natur. Karakteristiskt är klapperstensfälten och den brandpräglade kusttallskogen med många riktigt gamla tallar. Här står Sveriges äldsta tall som är över 750 år. En dramatisk brand som härjade på Hornslandet 1888 bidrog också till att skapa lövrika skogar, vilket är viktiga miljöer för många fåglar och insekter.

Lövsalen

Hornslandets Bygdemuseum

Ekopark Hornslandet

Fiskargubben

Karta Ekopark Hornslandet

Arnöviken