Lövsalen naturreservat

Vandra i en skön och säregen natur

Lövsalen naturreservat

Lövsalen är ett 197 hektar stort naturreservat på Hornslandet och består av en rad olika biotoper. Naturreservatet är skyddat sedan 1996. Här finns tjärnar, myrar, blockrika berg, en bäck och olika typer av skog. Här finns både lövdominerade områden, men även ren tallskog och granskog. En del av träden här är upp emot 200 år gamla. Längs Hällkroksbäcken finns en gammal pelarsal bestående av björk, asp, klibbal och gran. Här förekommer även sälg och andra lövträd samt ett antal näringskrävande örter. Bäcken är tidvis en viktig leklokal för havsöring. Fågellivet är rikligt. I reservatet ingår sjöarna Skrasslen och Stensan.

Lövsalen är en del av Ekopark Hornslandet. Här finns vandringsleder. Lövsalen är ett av flera naturreservat på Hornslandet.

 

Vandring i lövsalen

Rogsta Socken Intresseförening och Rogsta Hembygdsförening, tillsammans med förre Mästerlotsen Sven Lundgren hade kallat till information om Lövsalen och dess historia. Sven Lundgren var den som guidade runt och berättade om vallen i gamla tider, och pekade ut gamla rågångar och skogsstigar. Sven tillade att vallens envetna motstånd mot att låta skogen ta över, förbryllar.

Man har försökt plantera skog här, men den växer inte, säger Sven Lundgren.

Intresseföreningen och Rogsta hembygdsförening vill TACKA vår ciceron Sven Lundgren för hans uttömmande beskrivningar om vallen och hans undersökningar i området.